Realizace jezírek

Postup prací při realizaci koupacího jezírka

(foto Stránčice)

1Před výkopovými pracemi je vždy dobré položit na zem provázek nebo zahradní hadici do požadovaného tvaru a ujistit se, že takto budeme s velikostí a tvarem budoucího jezírka spokojeni.

2U výkopu pro potok musíme počítat, že se zmenší při vyzdívání a při konečném vyskládání kamenů.

3Založení filtrace a spodní části koupací zóny, kde se rozhodneme, kam se umístí gula-dnová výpust a skimmery, odkud bude voda přiváděna do filtrace.

4Je vždy dobré, aby dnová výpust byla v nejhlubším místě, kam se budou stahovat veškeré nečistoty, které nám zachytí filtrace.

5U jezírek, kde počítáme i s rybami, je dobré vytvořit i mělčí zóny, kde se mohou ryby v případě Vašeho koupání bezpečně ukrýt.

6Jezírko s potokem připraveným pro natažení fólie. U našich realizací používáme fólii o síle 1,5mm v tmavozelené barvě.

7U filtrace gravitačního typu je výhodou, že ji lze zabudovat jako součást jezírka a tím pádem nejsou vidět žádné nevzhledné nádoby, trubky apod.

8Pokud nemáme možnost připojit jezírko ke stávající kanalizaci, tak je dobré zabudovat do země plastovou nádrž, do které můžeme odkalovat filtraci popř. k ní připojit i přepad z vodní hladiny.

9Jako médium pro biologickou filtraci používáme crystal bio, které má hrubý povrch a velkou plochu díky své struktuře, tudíž se na něm velice dobře daří bakteriím, které se starají o čistotu vody. Jelikož crystal bio je lehký materiál, který v prvopočátku plave, tak se plní jen do 2/3 a zbytek se dosypává kačírkem, který ho zatěžuje.

10Při skladbě kamenů se vždy snažíme o co nejpřírodnější vzhled a rovnou mezi ně sázíme i rostliny, které jsou v plastových nádobách, díky kterým se nemohou rozrůstat, protože po napuštění jezírka bývá veliký problém takové rostliny v budoucnu redukovat.

11Pro zahrady, kde je hodně listnatých stromů, které opadávají, používáme skimmery se sběrnými košíky, které pojmou větší část hrubých nečistot spadlých na hladinu.

12U jezírka takového typu se pro zazimování vypnou čerpadla, UW lampa a nechává se běžet jenom malé vzduchování rozvedené v mělčinách, které nám dostatečně poslouží pro dobré přezimování ryb.

13Dobře poskládaný potok vypadá přirozeně hned po dokončení realizace a hlavně nám poslouží jako uklidňující zvuková kulisa, u které se velice dobře odpočívá.

14Jezírko s potůčkem je možné osvětlit a užívat si pohodu nejen přes den, ale i večer, kdy se na kamenech odráží vodní hladina a vytváří dojem, jako by se hýbaly.

15Dobře zakomponované jezírko do krajiny se velice brzy stává její součástí a působí dojmem jako by tam bylo odjakživa.

16Poklop pro zakrytí technologie je možné použít jako molo, kam můžeme umístit lavičku, ze které se dají krmit a pozorovat ryby, a nebo poslouží jako místo k odpočinku u dobré sklenky vína

17Videozáznam koupacího jezírka těsně po dokončení realizace.