Kapři Koi

Historie

Kořeny chovu barevného kapra sahají do doby již před 2500lety, kdy se v Číně zabývali chovem nejen obyčejného, ale také kapra barevného. Nám známý název Koi, který je pouze názvem pro kapra v Japonsku, pochází zřejmě již z této doby. Slovo Koi, pro nás vyjadřující barevného kapra, vychází z dvou čínských a posléze Japonci převzatých znaků. První znak znamená „ ryba“ a druhý znak znamená „obdělané pole“. Oba dva znaky pohromadě znamenají „Koi“ (japonsky správně „Nishikigoi“ ) ve smyslu barevný kapr.

Růst a stáří barevných kaprů Koi

U normálních kaprů (nám známých pod pojmem „kapr vánoční“) je celková délka těla přes 100cm již opravdovou vzácností, stejně jako hmotnost kolem 25kg. U kaprů Koi se v Japonsku považuje za největšího kapra všech dob, kapr s délkou 153 cm a hmotností 45 kg. V roce 1984 měřený Koi v majetku pana Saku s délkou 125 cm a hmotností 45kg vyhrál t.r. 20. celojaponskou soutěž v katergorii Jumpo Prince, ve městě Beppu, prefektura Oiota. Na druhou stranu existují kapři chovaní např. v Indonésii, které můžeme zařadit opravdu mezi trpaslíky. Jejich velikost kolem 12-13cm s hmotností 35-45 g. nebrání dosáhnutí pohlavní zralosti. Tento trend tedy šlechtění Koi za účelem co nejmenší velikosti, má význam pro zvýšení rozšíření nabídky těchto krásně barevných ryb pro ty chovatale, kteří preferují bytové nádrže a akvária, a přesto chtějí mít stejnou kolekci zářivých barev, jako v zahradním jezírku.

Normální kapr se dožívá stáří 20-ti let, jen ve výjimečných případech může přesáhnout 30 let. Zatím co u kaprů Koi jsou v Japonsku popisováni jedinci starší 100let, dokonce za nejstaršího kapra Koi, byl označen kapr pod jménem Hanako. Byl to červený kapr „Higoi“, chovaný panem Komei Koshiharou s Higashi Shirakawa. Tento nejstarší kapr měřil 77 cm, vážil pouze 9kg a byl 226 let starý. Uhynul 17.7.1977. Protože byl již dlouhá léta považován za nejstaršího, byla u něho provedena zkouška na stáří podle šupin a ta prokázala právě zmíněné stáří. V běžných podmínkách se kapr Koi dožívá bez problému 40-50 let, takže v podstatě se dá říct, že Vás budou tito pestrobarevní jedinci ve Vašem jezírku doprovázet po celý Váš život. V chovu kaprů Koi, není nic definitivní, stále se vyvíjí nové variety, každý chovatelský rok je trochu jiný a zase přicházejí nové a nové poznatky. Je trvale co objevovat a v tom je ta síla, která nás žene dál a dál k cíli, kterého nemůžeme nikdy dosáhnout, protože Nishikigoi není jen ryba, je to historie…

Přehled základních variet

Radek Voříšek - Kapři Koi - varianty Radek Voříšek - Kapři Koi - varianty Radek Voříšek - Kapři Koi - varianty